آلبوم موسیقی

فرهاد


کیفیت: مطلوب

آلبوم موسیقی برف


1  برف (شعر نیما یوشیج) ...

Size: 4.1 Mb      Server: Med.F         ..........  Download
----------------------------

2  مرغ سحر (شعر ملک الشعرا بهار) ...

Size: 2.5 Mb 
         Server: ---         ..........  Download
-----------------------------

3  رباعیات (شعر منتسب به ابو سعید ابوالخیر)  ...

Size: 2.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4   گاندی (شعر برگرفته از کتاب گاندی) ...

Size: 3.2 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   گل یخ ( موسیقی فیلم Sound of musicا) ...

Size: 2.5 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

6   خواب در بیداری (شعر خوان رامون خیمنز) ...

Size: 5.8 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   کتیبه (شعر فریدون رهنما) ...

Size: 2.9 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

8   وقتی بچه بودم (شعر اسماعیل خویی) ...

Size: 3.8 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

9   برف (موسیقی بی کلام) ...

Size: 4.2 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------
آلبوم موسیقی خواب در بیداری


1   تو را دوست دارم 1 ...

Size: 1.4 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

2   تو را دوست دارم 2 ...

Size: 1.3 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

3   خواب در یبداری ...

Size: 5.7 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4   خیال خوشی ...

Size: 3.3 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   گنجشکک اشی مشی ...

Size: 3.3 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

6   نجوا ...

Size: 3.3 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   یه مرد بود یه مرد ...

Size: 3.9 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

8   کوچه بنفشه ها...

Size: 5.5 Mb          Server: ---         ..........  Download
 ----------------------------

9  اDon't let me be misunderstoodا...

Size: 2.7 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

10  اYesterday when I was youngا...

Size: 3.4 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

11  اWindmills Of Your Mindsا...

Size: 3.9 Mb          Server: ---         ..........  Download
 ----------------------------

12  اUnchain Melodyا...

Size: 3.7 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

13  اYesterdayا...

Size: 2.9 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

14  اHey! Thats No Way To Say Goodا...

Size: 2.3 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

آلبوم موسیقی وحدت


1   وحدت ...

Size: 8.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

2   کودکانه ...

Size: 7.5 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

3  آوار ...

Size: 7.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4   سقف ...

Size: 7.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   خسته ...

Size: 6.4 Mb          Server: ---         ..........  Download
 ----------------------------

6  کوچه ها ...

Size: 7.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   آینه ها ...

Size: 6.1 Mb          Server: ---         ..........  Download
 ----------------------------

8   هفته ی خاکستری ...

Size: 5.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

9  شهیدان شهر (یه شب مهتاب) ...

Size: 6.4 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------